(MS: 7950) Tree Hoả rô sừng - Phlogacanthus cornutus - R. Ben
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Hoa Mõm Chó - Ho-Anh Ô rô - Chi-Anh Phlogacanthus
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc; thân gần như tròn, không lông, tim tím ở mắt. Lá có phiến to, dài đến 25 cm, mỏng, không lông. Gié đơn hay chia nhánh ở đáy; lá hoa như lá, cao 1 – 3 cm, tiền diệp thon, trên cọng, dài 1,5 cm; lá đài rời, dài 4 mm; vành đỏ, cao 3,5 cm, môi trên 2 thùy, môi dưới 3; tiểu nhụy thụ 2, lép nhỏ 2. Nang dài 3 cm, không lông.

Return
Print