(MS: 4843) Tree Sang sé - Antidesma japonica - Sieb. & Zucc.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Thầu Dầu (Đại Kích) - Ho-Anh Đại Kích (Ba Mảnh Vỏ) - Chi-Anh Antidesma
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc hay đại mộc cao đến 9 m; nhánh yếu, mau không lông. Lá có phiến bầu dục thon ngược, dài 5-14 cm, có lông ở mặt dưới ở gân chánh, gân phụ 6-7 cặp. Cuống 4-6 mm, lá bẹ 5 mm. Chùm ở chót nhánh, dài đến 9 cm; lá đài 3-5, tiểu nhụy 3-5. Phì quả dẹp dẹp, nhọn hai đầu, to 7 x 5 mm, trên cọng 2-5 mm. Rừng hay rừng còi đến 1.200 m.


 

Other Species Antidesma
  • Chua mòi
  • Chòi mòi mũi
  • Chòi mòi Eberhardt
  • Chòi mòi hai màu
  • Chòi mòi Henry
  • Return
    Print