(MS: 1551) Tree Cà đuối lục lam - Dehaasia caesia -
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Não - Ho-Anh Re (Long Não) - Chi-Anh Dehaasia
Life Form
GOT - Cây gỗ trung bình Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ lớn, cao 15 – 20 m, phân cành nhánh cao, mảnh, màu xám đen. Lá mọc cách, tập trung ở đầu cành, dạng thuôn bầu dục rộng, đầu lá tù, gốc thuôn nhọn, dài 13 – 19 cm, rộng 5,5 – 10 cm, màu xanh lục, dày, cứng, mặt trên bóng đậm, mặt dưới màu nhạt hay hơi mốc. Gân bên 9 – 10 đôi rất lồi cả hai mặt lá, gân nhỏ mịn. Cuống lá dài 1,8 – 2,2, cm. Cụm hoa chùy thưa mọc ở đầu cành, cao 5 – 7 cm. Hoa nhỏ, lưỡng tính. Canh hoa 6. Nhị đực hữu thụ 9. Bao phấn 2 ô. Quả mọng thuôn dài, cao 2,2, cm màu lục lam sau đen, cuống mọng lớn bao lấy gốc quả. Hoa tháng 3 – 5. Quả tháng 5 – 7. Cây có dáng đẹp, có thể làm cây bóng mát.

Other Species Dehaasia
  • Cà đuối chót buồm (Cà đuối nêm)
  • Cà đuối Trung Bộ
  • Return
    Print