(MS: 6842) Tree Lòng mức trái to - Wrightia macrocarpa - Pit..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Đởm - Ho-Anh Trúc đào (Trước đào) - Chi-Anh Wrightia
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Bụi cao 4 m; cành không lông; vỏ nâu đỏ, có bì khẩu trắng rõ. Lá có phiến bầu dục, to 11 x 4 cm, chót có mũi dài 1 cm, đáy từ từ hẹp trên cuống, nâu mặt trên, nâu lam mặt dưới, gân phụ 6 cặp; cuống 6-8 mm. Tụ tán như tản phòng ở ngọn; hoa vàng; lá đài 1 mm, rìa lông; vành có ống dài 2 mm, tai dài 12 mm; bao phấn có lông nhung ở lưng. Manh nang to 30-40 x 0,7 cm; hột dài, 14 x 2 mm, lông màu trắng, dài 3 cm.

Other Species Wrightia
  • Lòng mức
  • Lòng mức lông
  • Lòng mức Lecomte
  • Lòng mức nhuộm
  • Return
    Print