(MS: 9590) Tree Sâm cau - Peliosanthes teta - André. subsp. teta.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Hành (Đơn Tử Diệp - Một Lá Mầm) - Bo-Anh Thiên Môn Đông - Ho-Anh Xà Thảo - Chi-Anh Peliosanthes
Life Form
COD - Cỏ đứng Anh
is Fruit
Yes
Rare
  • VU - (Vulnerable)
  • Emergency
    Description

    Cỏ đa niên. Có căn hành có nhiều rễ củ dài. Lá có phiến to, bầu dục thon, dài 25-35 cm, chót có mũi dài, gân dọc nhiều; cuống dài. Phát hoa cao 40-45 cm; hoa chụm 3-5; phiến hoa lam bìa tím; tiểu nhụy 6, chỉ dính nhau thành tràng; noãn sào hạ, 3 buồng 2 noãn. Phì quả 1-3, hột lam. Rừng luôn luôn xanh.

    Return
    Print