(MS: 4842) Tree Chòi mòi Henry - Antidesma henryi - Pax & Hoffm
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Thầu Dầu (Đại Kích) - Ho-Anh Đại Kích (Ba Mảnh Vỏ) - Chi-Anh Antidesma
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc cao 3 – 6 m, nhánh non như nhung nâu vàng, mau không lông. Lá có phiến bầu dục hay xoan đến 13 x 4,5 cm, đàu tà có mũi hay thon nhọn, không lông trừ ở gân, mặt trên nâu, mặt dưới ôliu vàng lúc khô; cuống 5 – 7 mm, có lông, lá bẹ 5 – 8 mm. Phát hoa dài bằng lá hay ngắn hơn; phát hoa cái dài hơn; hoa đực có 3 lá đài, 3 tiểu nhụy và nhụy cái lép; hoa có noãn sào không lông, vòi nhụy 3. Phì quả to 7 mm, đỏ rồi đen. Lá dùng để cầm máu.


 

Other Species Antidesma
  • Chua mòi
  • Chòi mòi mũi
  • Chòi mòi Eberhardt
  • Chòi mòi hai màu
  • Sang sé
  • Return
    Print