(MS: 753) Tree Ráng mộc xỉ lông hoe - Dryopteris chrysocoma - (Christ) C. Chr..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Dương Xỉ - Lop-Anh Rau Vị - Bo-Anh Áo Khiên - Ho-Anh Mộc Xỉ (Áo Khiên) - Chi-Anh Dryopteris
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Bụi. Có căn hành bò, ngắn, vảy hoe. Lá có cuống dài 20-30 cm, có vảy; phiến bầu dục dài; thứ diệp không cuống phụ, thon, vào 9 x 4,5 cm, xẻ sâu thành thùy xoan đầu hơi tà ngang, cọng có lông, gân phụ lưỡng phân, mặt trên nâu dợt, mặt dưới nâu tươi. Nang quần 1-2 mỗi bên gân chánh của thùy; bao mô hình thận.

Return
Print