(MS: 3589) Tree Mát thùy dày - Millettia pachyloba - Drake
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Đậu - Ho-Anh Phụ Cánh Bướm - Chi-Anh Millettia
Life Form
DLG - Dây leo thân gỗ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Dây leo cao; nhánh có lông mịn.
Lá có sóng dài 20 cm, không lông; lá phụ không lông mặt trên, đầy lông vàng mặt dưới; lá bẹ và lá bẹ phụ 3 mm.
Chùm 2-3, cao 20 cm; hoa tím; đài và vành có lông tơ, các tiểu nhụy rời có lông ở chỉ.
Trái dài 4-5 cm, dày 2-2,5 cm, có lông vàng; hột 1-3, nâu sậm, to vào 1 cm.

Other Species Millettia
  • Mát mạng
  • Mát tơ
  • Return
    Print