(MS: 4839) Tree Chòi mòi Eberhardt - Antidesma eberhardtii - Gagn
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Thầu Dầu (Đại Kích) - Ho-Anh Đại Kích (Ba Mảnh Vỏ) - Chi-Anh Antidesma
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Thân mộc cao 6 – 10 m, nhánh mảnh lúc non có lông vàng, nhánh già có vỏ sô cô la đậm. Lá có phiến tròn dài, dài 20 – 25 cm, rộng 5,5 – 9 cm, đầu có mũi dài nhọn, đáy tà, hơi bất xứng, gân phụ 6 – 9 cặp, mặt trên nâu sô cô la, mặt dưới lợt; cuống dài 1,7 cm. Phát hoa dài 3 – 5 cm ở nách lá và ngọn; cọng 1,5 mm có lông; hoa vàng lợt, hoa đực có 4 lá đài, 4 tiểu nhụy quanh nhụy cái lép; hoa cái có dĩa mật hình chén quanh noãn sào có 4 nuốm. Phì quả xoan dài 7 – 10 mm, lúc khô hơi dẹp dẹp đỏ.


 

Other Species Antidesma
  • Chua mòi
  • Chòi mòi mũi
  • Chòi mòi Henry
  • Chòi mòi hai màu
  • Sang sé
  • Return
    Print