(MS: 4156) Tree Trâm rim - Syzygium tramnion - (Gagn.) Merr. & Perry
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Sim - Ho-Anh Sim - Chi-Anh Syzygium
Life Form
GOT - Cây gỗ trung bình Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Đại mộc cao 10-18 m; nhánh tròn, không lông, vỏ xám. Lá có phiến tròn dài hay thon, 8-11 x 5 cm, đo đỏ, gân phụ cách nhau 5 mm, gân cách bìa 2-5 mm; cuống dài 5-10 mm, không lông. Chùm tụ tán ở ngọn nhánh, dài 4-5 cm; hoa không cọng; lá đài 4, cao 3-4 mm; cánh hoa cao 4 mm; tiểu nhụy nhiều; vòi nhụy 9 mm. Phì quả xoan dài 2 cm; hột 1, to 8-10 mm.

Other Species Syzygium
 • Bồ đào (Lý, Giối)
 • Trâm to
 • Trâm mốc
 • Trâm rộng
 • Trâm hoa xanh
 • Sắn thuyền
 • Trâm Nam bộ
 • Trâm tích lan (Trâm vỏ đỏ)
 • Return
  Print