(MS: 5579) Tree Ngâu Repơ - Aglaia repoeuensis - Pierre
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Cam - Ho-Anh Xoan - Chi-Anh Aglaia
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Đại mộc. Cao 8 m, nhánh non có lông hình khiên. Lá mang 5(7) lá phụ thon, dài 7-12 cm, dai, không lông. Chùm tụ tán không lông, ngắn hơn lá; hoa nhỏ, vàng; tiểu nhụy 5; noãn sào 2 buồng. Quả nhân cứng to 1-1,5 cm, có lông hình vảy.

Other Species Aglaia
  • Sang ngâu (Giấy)
  • Ba chia
  • Gội giống nhãn
  • Ngâu rất thơm
  • Ngâu Biên Hòa
  • Gội ổi
  • Return
    Print