(MS: 6841) Tree Lòng mức Lecomte - Wrightia lecomtei - Pit..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Đởm - Ho-Anh Trúc đào (Trước đào) - Chi-Anh Wrightia
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Lá có phiến xoan bầu dục, nhỏ, to 5-6 x 3,5 cm, chót có mũi, đáy tà, gân phụ 6 cặp; cuống dài 3-4 mm. Phát hoa ở ngọn nhánh; cọng hoa mảnh, dài 1-1,5 cm; đài 2 mm, không lông; vành có ống dài 4 mm, tai 8 mm, có lông mịn mặt ngoài; tiểu nhụy 5, bao phấn cao 7 mm, có lông trắng ở lưng. Manh nang dài 18 cm; hột có lông mào dài.

Other Species Wrightia
  • Lòng mức
  • Lòng mức lông
  • Lòng mức trái to
  • Lòng mức nhuộm
  • Return
    Print