(MS: 2009) Tree Lòng mán trái to - Pterospermum megalocarpum - Tard
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Bông - Ho-Anh Trôm - Chi-Anh Pterospermum
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Đại mộc cao 12-14 m; gỗ vàng. Lá có phiến tròn dài, chót có đuôi, dài 7-15 cm, màu vàng nâu, có lông dày mốc, mau rụng. Hoa từng cặp; lá đài dài 5 cm, có lông dày; cánh hoa dài 4 cm; tiểu nhụy 15, tiểu nhụy lép dài. Nang rất to, dài 10-15 cm, rộng 5-7 cm; hột xoan, dẹp, có cánh.

Other Species Pterospermum
  • Lòng mán lá phong
  • Màng tía
  • Lòng mán hoa to
  • Lòng mán Sài gòn
  • Lòng mán nhỏ
  • Lòng mán Pierre
  • Return
    Print