(MS: 720) Tree Ráng bán tự ngũ giác - Hemigramma pentagonalis - (R. Bon.) C. Chr..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Dương Xỉ - Lop-Anh Rau Vị - Bo-Anh Áo Khiên - Ho-Anh Mộc Xỉ (Áo Khiên) - Chi-Anh Hemigramma
Life Form
COD - Cỏ đứng Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Ráng có căn hành ngắn, đứng. Lá không thụ có phiến ngũ giác, một lần kép, mỏng; cuống có vảy ở đáy và lông dày, màu nâu. Lá thụ 1 – 2 lần kép, với thứ diệp rất hẹp (2 mm) mang nang quần phủ trọn mặt dưới.

Return
Print