(MS: 5244) Tree Tiết dĩa - Crossonephelis thoreli - (Pierre) Leenh
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Bồ Hòn - Ho-Anh Nhãn - Chi-Anh Crossonephelis
Life Form
GOT - Cây gỗ trung bình Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ nhỡ.
Cao 10-15 m, thân thẳng, nhẵn màu nâu xám, phân cành dài, cao, nhẵn.
Lá kép có 2 lá phụ dạng thuôn bầu dục dài, đầu rộng tù có mũi, gốc thuôn hẹp nhọn, dài 10-30 cm, rộng 3-9 cm, màu xanh lục nhạt. Gân bên thẳng, mảnh, không đều nhau. Cuống chung dài 2-3 cm.
Cụm hoa chùm dài 6-8 cm, mọc ở nách lá. Lá đài hợp ở gốc trên chia 4 thùy sâu, cao 0,8 cm. Không có cánh tràng. Đĩa mật không lông. Nhị đực 6-7 nhẵn. Bầu 2 ô, mỗi ô 1 noãn. Quả thuôn tròn, 2 quả phụ dính vào ở gốc, dài 2 cm, mập, vỏ ngoài có nhiều đốm đậm. Hạt tròn, đường kính 1 cm.
Rừng thường xanh.

Return
Print