(MS: 4826) Tree Chua mòi - Antidesma ghaesembilla - Gaertn..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Thầu Dầu (Đại Kích) - Ho-Anh Đại Kích (Ba Mảnh Vỏ) - Chi-Anh Antidesma
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc hay đại mộc đến 20 m; nhánh chữ chi, không lông. Lá có phiến bầu dục, to đến 10 x 4 cm, chót có mũi ngắn, đáy tà tròn, có khi hình tim, mặt dưới như nhung sát, gân phụ 6 cặp; cuống 8 mm, lá bẹ nhọn, 4 mm. Gié đơn hay chia nhánh. Hoa đực có 4-5 tiểu nhụy, bao phấn hình chũ U, nhụy cái lép; hoa cái có noãn sào có lông. Phì quả tròn to 4,5 mm, chua. 2n = 26. Ven rừng, rừng thưa, rừng dày đến 1.000 m: BTN.


 

 
Other Species Antidesma
  • Chòi mòi Eberhardt
  • Chòi mòi mũi
  • Chòi mòi Henry
  • Chòi mòi hai màu
  • Sang sé
  • Return
    Print