(MS: 2007) Tree Lòng mán Sài gòn - Pterospermum jackianum var. saigonense - (Pierre) Gagn
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Bông - Ho-Anh Trôm - Chi-Anh Pterospermum
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ lớn, nhánh có lông dày hình sao trắng. Lá đơn mọc cách, có phiến to, dài 18 cm, rộng 5 – 7 cm, mặt dưới có lông trắng, gân ở đáy 3. Hoa có cọng dài 5 mm; đài có lông, cao 4 cm; cánh hoa hẹp; hùng thư đài ngắn, mang 15 tiểu nhụy, tiểu nhụy lép 5. Quả nang hình bầu dục, kích thước 5 x 2 cm.

Other Species Pterospermum
  • Lòng mán lá phong
  • Màng tía
  • Lòng mán hoa to
  • Lòng mán trái to
  • Lòng mán nhỏ
  • Lòng mán Pierre
  • Return
    Print