(MS: 2536) Tree Xây dao mủ - Palaquium gutta - (Hook.f.) Bailon.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Hồng Xiêm (Sến) - Ho-Anh Hồng Xiêm (Sến) - Chi-Anh Palaquium
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ lớn, cao 15 – 20 m, thân mập, có nhựa mủ màu trắng sữa, phân cành nhiều, mập, lúc non có lông màu gỉ sắt. Lá mọc tập trung dày đặc ở đầu cành, dạng trái xoan thuôn ngược, đầu tròn, rộng có mũi ngắn, gốc thuôn hẹp theo cuống dài 10 – 15 cm, rộng 4 – 6 cm, màu xanh lục bóng ở mặt trên, mặt dưới có lông màu gỉ sắt dày. Gân bên 9 – 11 đôi, cong đều, rõ. Cuống lá dài 1,5 – 3 cm. Cụm hoa xim dày đặc ở nách lá đã rụng, trên cành già. Hoa nhiều, nhỏ, trên cuống dài 1 cm, mảnh. Lá đài dạng trái xoan, có lông màu gỉ sắt. Cánh hoa hợp thành ống trên chia 6 thùy. Nhị đực 12. Bầu có 6 ô. Quả mọng dạng trái xoan dài 2 cm, có 1 – 2 hạt. Cây cho gỗ ít sử dụng, thường lấy nhựa từ thân, lá để làm thuốc và dùng trong công nghiệp.

Other Species Palaquium
  • Xây dao (Cốt, Chay)
  • Return
    Print