(MS: 6839) Tree Lòng mức - Wrightia kongtumensis - Lý
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Đởm - Ho-Anh Trúc đào (Trước đào) - Chi-Anh Wrightia
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
 • EN - (Endangered)
 • Emergency
  Description

  Đại mộc; vỏ nâu, không lông. Lá có phiến thon, to 9-11 x 2,5-4,5 cm, chót có đuôi, trái tà, gân phụ 10-13 cặp; cuống 4-6 mm. Phát hoa ít hoa ở chót nhánh, đài có tuyến; ống vành cao 1 cm; có 10 vảy chẻ 2, tai 2 cm, thon; tiểu nhụy gắn ở đáy ống vành, bao phấn hình đầu tên; không dĩa mật; noãn sào không lông, nuốm chẻ hai ở chót.

  Other Species Wrightia
 • Lòng mức Lecomte
 • Lòng mức lông
 • Lòng mức trái to
 • Lòng mức nhuộm
 • Return
  Print