(MS: 8734) Tree Kim đầu tái - Blumea laevis - (Dand.) Merr.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Cúc - Ho-Anh Cúc - Chi-Anh Blumea
Life Form
COD - Cỏ đứng Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cỏ. Cao 40 cm, thân không nhánh tận cùng bừng phát hoa to. Lá có phiến có lông trắng, xoan hay xoan tròn, to vào 3-4 cm, đáy từ từ hẹp trên cuống, bìa có răng không đều, gân phụ 4 cặp. Hoa đầu cao 5 mm, tổng bao do 4 hàng lá hoa hẹp, có lông dày, dài; noãn sào 1 mm, không lông; hoa hình ống có vành cao 5 mm. Lông mào trắng, dễ rụng. Bửng, dựa lộ.

Other Species Blumea
  • Kim đầu te
  • Return
    Print