(MS: 682) Tree Ráng song trâm xỉ Colani - Ctenitopsis colaniae - C. Chr. & Tard..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Dương Xỉ - Lop-Anh Rau Vị - Bo-Anh Áo Khiên - Ho-Anh Mộc Xỉ (Áo Khiên) - Chi-Anh Ctenitopsis
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Bụi. Có căn hành đứng; vảy thon, đen do tế bào vách dày đen. Lá hơi lưỡng hình; cuống đen đen, láng, dài 10-18, có vảy ở đáy; phiến tam giác, cao 10-15 cm, 2 lần kép; thứ diệp 2-5 cặp, mặt trên có lông thưa, có đốt, nâu đo đỏ, bìa có rìa lông. Lá thụ có các thùy hơi hẹp hơn. Bao mô mau rụng; bào tử tròn hay xoan, màu vàng lợt.

Return
Print