(MS: 2006) Tree Màng tía - Pterospermum jakianum - Wall
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Bông - Ho-Anh Trôm - Chi-Anh Pterospermum
Life Form
GOT - Cây gỗ trung bình Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Đại mộc cao 20 m; nhánh mảnh, có lông hình sao trăng trắng. Lá có phiến tròn dài, chót nhọn, vào 13 x 5,5 cm, gân ở đáy 3; lá bẹ tam giác, mau rụng. Hoa cô độc; đài 4 cm, có lông; cánh hoa hẹp; hùng thư đài ngắn, tiểu nhụy 5 nhóm 3, có tiểu nhụy lép. Nang xoan tròn dài, dài đến 4 cm, có phấn nâu.

Other Species Pterospermum
  • Lòng mán lá phong
  • Lòng mán Sài gòn
  • Lòng mán hoa to
  • Lòng mán trái to
  • Lòng mán nhỏ
  • Lòng mán Pierre
  • Return
    Print