(MS: 5243a) Tree Trường - Xerospernum noronhianum - (Bl.) Bl
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Bồ Hòn - Ho-Anh Nhãn - Chi-Anh Xerospermum
Life Form
GOT - Cây gỗ trung bình Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ cao 9 – 20 m, gốc to 20 cm; nhánh có lông mịn mau không lông.
Sóng lá dài 3 – 10 cm; lá phụ 4, láng, không lông, cứng, dài đến 18 cm, lúc khô nâu đỏ.
Chùm tụ tán ngắn hơn lá, có lông ngắn; lá đài 4, có lông hay không; cánh hoa 4; dĩa mật; tiểu nhụy 8; có sào có lông.
Trái xoan, vàng đỏ, cao 15 – 25 mm, có vảy hình kim tự tháp; tử y vàng, ăn được song lạt, bao trọn hột.

Other Species Xerospermum
  • Trường không lông
  • Return
    Print