(MS: 2004) Tree Lòng mán nhỏ - Pterospermum grewiaefolium - Pierre
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Bông - Ho-Anh Trôm - Chi-Anh Pterospermum
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Đại mộc cao 35m. Lá có phiến tròn dài, chót tà nhọn, hay như cắt ngang hai bên, lúc non đầy lông, lúc già có hình sao vàng. Hoa ở nách lá, thơm; tiền diệp 2, dài 1 cm; đài xanh, có lông; cánh hoa trắng, dày, dài 1,5 cm; 5 nhóm 3 tiểu nhụy, tiểu nhụy lép 5. Nang có 5 mặt lõm; hột 4 mỗi buồng, có cánh, dài 2 cm.

Other Species Pterospermum
  • Lòng mán lá phong
  • Lòng mán Sài gòn
  • Lòng mán hoa to
  • Lòng mán trái to
  • Màng tía
  • Lòng mán Pierre
  • Return
    Print