(MS: 2618) Tree Thị đài dúng - Diospyros pilosanthera - Blco
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Thị - Ho-Anh Hồng (Thị) - Chi-Anh Diospyros
Life Form
GOT - Cây gỗ trung bình Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ lớn cao 15 – 18 m, thân cong queo, phân cành gãy khúc. Vỏ màu đen. Lá đơn mọc cách, thuôn dài, đầu lá nhọn có mũi ngắn, gốc tù có 2 tuyến, dài 20 – 25 cm, màu xanh lục đậm, dày, nhẵn. Gân bên thưa, mảnh, cong đều, hợp ở gần mép lá. Cuống lá dài 1 cm. Hoa đơn tính. Cụm hoa đực thưa có 3 – 4 hoa ở nách lá. Hoa có 4 lá đài, cao 0,7 – 0,8 cm với mép răn reo. Cánh tràng hợp thành ống cao 1,5 cm. Nhị đực 14. Hoa cái đơn độc. Lá đài cao 0,7 – 1,4 cm, mép răng reo, chia sâu, cánh tràng hợp thành ống cao 1,2 cm. Quả hình cầu, đường kính đến 2 cm. Gốc có lá đài phát triển cao 1,5 – 1,7 cm, mép răn nhúm. Cây có vùng phân bố rộng rãi, từ đồng bằng lên vùng núi cao 1.500 m, từ vùng đồi hoang cây bụi đến rừng rậm ẩm thường xanh. Hoa tháng 6. Cây cho vỏ thân làm thuốc chữa bệnh phụ nữ, lá non trị hắc lào. Quả chín ăn được.

Other Species Diospyros
 • Thị dẻ
 • Thị cùm rụm (Thị mâm)
 • Đổ an
 • Thị vảy ốc (San hột, Dàn da)
 • Đổ an hoa ở thân
 • Thị roi (Da nghé, Bu du)
 • Thị lọ nồi
 • Cẩm thị (Vàng nghệ)
 • Thị Candolle (Thị nam)
 • Thị cọng dài
 • Return
  Print