(MS: 645) Tree Ráng song quần thô - Diplazium crassiusculum - Ching.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Dương Xỉ - Lop-Anh Rau Vị - Bo-Anh Áo Khiên - Ho-Anh Can Xỉ (Tổ Diều) - Chi-Anh Diplazium
Life Form
COD - Cỏ đứng Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Ráng có căn hành đứng. Lá có cuống dài 15-20 cm, nâu đen, có rãnh; phiến do 3-5 thứ diệp, bìa nguyên hay có răng rất tà, dày; gân phụ lưỡng phân 1-2 lần. Nang quần ngắn, cách bìa và gân chánh xa.


 

Return
Print