(MS: 7948) Tree Hỏa rô Trung Bộ - Thunbergia annamensis - R. Ben
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Hoa Mõm Chó - Ho-Anh Ô rô - Chi-Anh Thunbergia
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc. Thân non vuông, không lông. Lá có phiến to, dài đến 25 cm, không lông; cuống dài 2-3 cm. Chùm tụ tán hẹp, dài; lá hoa thon, dài 1,3 cm; tiền diệp như lá, dài 6-7 mm; lá đài nhọn, rời nhau, cao 5 mm; vành trắng, cao 1,5 cm, hai môi, môi trên 2 thùy, môi dưới 3; tiểu nhụy thu 2, lép 2, nhỏ. Nang dài 3-3,7 cm, không lông, hột tròn dẹp.

Other Species Thunbergia
  • Cát đằng hoa to
  • Return
    Print