(MS: 5242) Tree Chôm chôm mật (Bốc) - Nephelium melliferum - Gagn
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Bồ Hòn - Ho-Anh Nhãn - Chi-Anh Nephelium
Life Form
GOT - Cây gỗ trung bình Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ thường xanh, cao 10 – 15 m, đường kính 30 cm; hánh non không lông.
Lá kép lông chim một lần chẵn, mang 2 – 3 đôi lá nhỏ, dài 7 – 12 cm, hình bầu dục hay thon, không lông; gân phụ 11 – 12 đôi.
Chùm tụ tán ở ngọn nhánh và nách lá, cao 15 cm; hoa trắng thơm; cánh hoa 5, có lông, cao 1,5 mm; tiểu nhụy 7.
Trái to 4 cm, gai mềm cao 7 – 9 mm.


 

Other Species Nephelium
  • Chôm chôm Hậu giang
  • Chôm chôm
  • Return
    Print