(MS: 4809) Tree Tai nghé đuôi to - Aporusa microstachya - (Tul.) Muell.-Arg.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Thầu Dầu (Đại Kích) - Ho-Anh Đại Kích (Ba Mảnh Vỏ) - Chi-Anh Aporusa
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc cao 5 – 6 m, thân to 20 cm, nhánh không lông. Lá có phiến bầu dục, dài 12 cm, rộng 5,5 cm, tà ở 2 đầu, bìa có răng thưa nằm, mặt dưới nâu, cuống dài hơn 1 cm. Gié đực 2 – 3, dài 2 – 3 cm, hoa trắng nhơ. Hoa cái chụm với nhụy 2. Nang xoan cao 1 cm.


 

Other Species Aporusa
  • Tai nghé biệt chu
  • Tai nghé Planchon
  • Tai nghé
  • San (Thầu tấi lá dày)
  • Return
    Print