(MS: 2600) Tree Thị cọng dài - Diospyros longipedicellata - Lec
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Thị - Ho-Anh Hồng (Thị) - Chi-Anh Diospyros
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ nhỏ cao 7 – 8 m; nhánh non có lông như nhung hoe, nhánh già màu đen. Lá có phiến tròn dài, đáy hình tim, chót tà, dài 10 – 15 cm, có lông mịn hoe ở mặt dưới, nhất là ở gân và ở cuống lá. Trái có cọng dài 2,5 – 4,5 cm, tròn, to 2,5 cm, có lông nâu, trên 4 lá đài cao 9 – 11 mm, có rìa lông; hột 2, đen, cao 14 mm, thẹo dài.

Other Species Diospyros
 • Thị dẻ
 • Thị cùm rụm (Thị mâm)
 • Đổ an
 • Thị vảy ốc (San hột, Dàn da)
 • Đổ an hoa ở thân
 • Thị roi (Da nghé, Bu du)
 • Thị lọ nồi
 • Cẩm thị (Vàng nghệ)
 • Thị Candolle (Thị nam)
 • Thị đài dúng
 • Return
  Print