(MS: 2003) Tree Lòng mán hoa to - Pterospermum grandiflorum - Craib
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Bông - Ho-Anh Trôm - Chi-Anh Pterospermum
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Đại mộc; nhánh non đầy lông hình sao. Lá có phiến tròn dài, dài đến 10 cm, chót có 3 thùy cạn, mặt trên láng, mặt dưới đầy lông trắng. Hoa 2-3; lá đài dài 7 cm, dính nhau ở đáy; cánh hoa trắng, dài 5 cm, không lông; hùng thư đài dài 1,2 cm, mang tiểu nhụy dài 1,2 cm, và tiểu nhụy lép. Nang cao 8 cm, chót nhọn; hột có cánh.

Other Species Pterospermum
  • Lòng mán lá phong
  • Lòng mán Sài gòn
  • Lòng mán nhỏ
  • Lòng mán trái to
  • Màng tía
  • Lòng mán Pierre
  • Return
    Print