(MS: 4140) Tree Trâm rộng - Syzygium oblatum - (Roxb.) A.M. & J.M. Cowan
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Sim - Ho-Anh Sim - Chi-Anh Syzygium
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ nhỏ; nhánh có màu vàng hơi đỏ, nứt mịn. Lá đơn mọc đối có phiến xoan hay tròn dài, dài 10-13 cm, dày, cứng, mặt trên màu nâu đen, mặt dưới nâu hoe lúc khô; gân bên xếp cách nhau 4-5 mm, gắn cách mép lá 1-2 mm.Cụm hoa dạng chùm tụ tán ở đầu cành; đài 4-5 răng cao 1 mm; cánh hoa 4-5, rụng một lượt. Phì quả tròn hay tròn dài; hột 1.

Other Species Syzygium
 • Bồ đào (Lý, Giối)
 • Trâm to
 • Trâm mốc
 • Sắn thuyền
 • Trâm hoa xanh
 • Trâm rim
 • Trâm Nam bộ
 • Trâm tích lan (Trâm vỏ đỏ)
 • Return
  Print