(MS: 5239) Tree Chôm chôm Hậu giang - Nephelium cuspidatum - (Pierre.) Leenh
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Bồ Hòn - Ho-Anh Nhãn - Chi-Anh Nephelium
Life Form
GOT - Cây gỗ trung bình Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ lớn, nhánh non đầy lông hoe.
Lá kép lông chim một lần chẵn, mang 3 – 5 đôi lá phụ hình bầu dục, dài 14 cm, mặt dưới có lông hoe.
Chùm tụ tán hoe; hoa nhỏ; cánh hoa vắng; chỉ tiểu nhụy có lông; dĩa mật; noãn sào 2 buồng.
Trái dài 3 – 4 cm, có gai mềm hơi cong; hột có tử y mỏng.


 

Other Species Nephelium
  • Chôm chôm mật (Bốc)
  • Chôm chôm
  • Return
    Print