(MS: 1775) Tree Chò chai (So chai, Chò chỉ) - Hopea recopei - Pierre
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Bông - Ho-Anh Dầu - Chi-Anh Hopea
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ cao 30 – 35 m. Cành non màu đỏ, nhẵn hay hơi có lông.
Lá đơn mọc cách, phiến lá thuôn, nhọn, gốc tròn hay gần hình tim, dài 16 – 30 cm, rộng 5,5 – 8 cm, khi non có lông, sau nhẵn. Gân bên 10 – 15 đôi, nổi rõ ở mặt dưới. Cuống lá dài 10 – 25 mm.
Cụm hoa chùm, dài 11 – 12 cm, phân nhánh dài 1 – 3 cm ở nách lá. Lá bắc sớm rụng. Cánh đài 5, xếp lợp. Cánh tràng hình lưỡi hái, màu đỏ, có lông. Nhị đực 10 dính thành ống. Bầu nhẵn, hình tháp hay gần hình trụ, lõm ở đỉnh.
Quả có 2 cánh lớn thuôn, màu đỏ, dài 8,5 – 9,5 cm, hơi thót ở hai đầu, có 8 – 11 gân sọc, quả gần tròn, 10 – 11 mm, vỏ quả dày 3/4 mm, mang nhiều lỗ chứa nhựa.
Gỗ thường được dùng trong xây dựng và đóng đồ dùng trong gia đình.

 
 
 
Other Species Hopea
  • Sao đen
  • Return
    Print