Thông tin chi tiết

(MS: 1775) Cây Chò chai (So chai, Chò chỉ) - Hopea recopei - Pierre
Phóng to hình
Phân loại khoa học
Ngành Ngọc Lan - Lớp Song Tử Diệp - Bộ Bông - Họ Dầu - Chi Hopea
Dạng sống
GOL - Cây gỗ lớn
Có hoa quả
Quý hiếm
Nguy cấp - NĐ32
Mô tả

Cây gỗ cao 30 – 35 m. Cành non màu đỏ, nhẵn hay hơi có lông.
Lá đơn mọc cách, phiến lá thuôn, nhọn, gốc tròn hay gần hình tim, dài 16 – 30 cm, rộng 5,5 – 8 cm, khi non có lông, sau nhẵn. Gân bên 10 – 15 đôi, nổi rõ ở mặt dưới. Cuống lá dài 10 – 25 mm.
Cụm hoa chùm, dài 11 – 12 cm, phân nhánh dài 1 – 3 cm ở nách lá. Lá bắc sớm rụng. Cánh đài 5, xếp lợp. Cánh tràng hình lưỡi hái, màu đỏ, có lông. Nhị đực 10 dính thành ống. Bầu nhẵn, hình tháp hay gần hình trụ, lõm ở đỉnh.
Quả có 2 cánh lớn thuôn, màu đỏ, dài 8,5 – 9,5 cm, hơi thót ở hai đầu, có 8 – 11 gân sọc, quả gần tròn, 10 – 11 mm, vỏ quả dày 3/4 mm, mang nhiều lỗ chứa nhựa.
Gỗ thường được dùng trong xây dựng và đóng đồ dùng trong gia đình.

 
 
 
Các phân loài khác thuộc chi Hopea
  • Sao đen
  • Trang trước
    In bài