(MS: 7401) Tree Bội tinh Pierre - Sphenodesma pierrei - P. Dop.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Hoa Môi - Ho-Anh Cỏ Roi Ngựa ( Ngũ Trảo ) - Chi-Anh Sphenodesma
Life Form
GLT - Cây leo gỗ hay bụi trườn Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc leo.
Cành vuông vuông, có lông hoe.
Lá bầu dục, vào 12 x 4 cm, đáy tròn, không lông, cặp gân dưới mọc đối và gần đáy; cuống 4 mm.
Chùm tụ tán ở ngọn, dài 18 cm; lá hoa dạng như lá, dài 2 cm, có lông thưa; tán 7 hoa, tổng bao 6 lá hoa tròn dài, cao 2,5 cm; đài 6 mm; vành 7 mm, tiểu nhụy thò. Quả nhân cứng trong đài.

Other Species Sphenodesma
  • Bội tinh ngũ hùng
  • Return
    Print