(MS: 1999) Tree Lòng mán lá phong - Pterospermum acerifolium - Willd
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Bông - Ho-Anh Trôm - Chi-Anh Pterospermum
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Đại mộc to; nhánh có lông dày, vàng vàng. Lá ở cành non hình chân vịt, ở cành già đáy hình tim hay hình lọng, to đến 40 x 4 cm, mặt dưới đầy lông hình sao vàng; cuống 20 cm, lá bẹ và lá hoa rìa lông chim và có lông vàng. Hoa dài đến 10-12 cm; lá đài 5, đầy lông vàng nâu mặt ngoài, xám mặt trong; cánh hoa rộng 8 mm, không lông; tiểu nhụy 15, tiểu nhụy lép 5, có lông. Nang tròn dài, 5 mặt lõm.

 
 
 
Other Species Pterospermum
  • Lòng mán hoa to
  • Lòng mán Sài gòn
  • Lòng mán nhỏ
  • Lòng mán trái to
  • Màng tía
  • Lòng mán Pierre
  • Return
    Print