(MS: 4807) Tree Tai nghé biệt chu - Aporusa dioica - (Roxb.) Muell.-Arg.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Thầu Dầu (Đại Kích) - Ho-Anh Đại Kích (Ba Mảnh Vỏ) - Chi-Anh Aporusa
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc, lá có phiến bầu dục, dài 7 – 10 cm, rộng 3 – 4 cm, đầu tà đáy nhọn, bìa có răng thưa ở 1/2 trên, gân phụ 5 – 7 cặp, mặt trên ôliu vàng, mặt dưới nâu, cuống dài 1 cm, có lông. Biệt chu. Gié đực dìa 1,5 – 2 cm, tiểu nhụy 3, không noãn sào lép. Hoa cái thành chùm ngắn như chụm, noãn sào có lông, vòi nhụy 2. Nang xoan cao, to 13 x 8 mm; hột 1 – 2.


 

Other Species Aporusa
  • Tai nghé
  • Tai nghé Planchon
  • Tai nghé đuôi to
  • San (Thầu tấi lá dày)
  • Return
    Print