(MS: 2589) Tree Thị roi (Da nghé, Bu du) - Diospyros frutescens - Bl
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Thị - Ho-Anh Hồng (Thị) - Chi-Anh Diospyros
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ cao 12 m, thân suôn đến 6 – 10 m; nhánh già có vỏ nứt dọc. Lá đơn mọc cách, phiến lá thon, nhọn 2 đầu, dài 12 cm, rộng 4 cm, dày, không lông, gân phụ khó nhận. Hoa cái 4 phân; đài cao 6 mm. Trái hình cầu, to 2 cm, không lông, chín đen, trên đài lận ngược, cao đến 8 mm, chót có rốn và mũi nhỏ; hột đến 8.

Other Species Diospyros
 • Thị dẻ
 • Thị cùm rụm (Thị mâm)
 • Đổ an
 • Thị vảy ốc (San hột, Dàn da)
 • Đổ an hoa ở thân
 • Cẩm thị (Vàng nghệ)
 • Thị lọ nồi
 • Thị cọng dài
 • Thị Candolle (Thị nam)
 • Thị đài dúng
 • Return
  Print