(MS: 4784) Tree Bồ ngót Pierre - Sauropus pierrei - (Beille) Croizat..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Thầu Dầu (Đại Kích) - Ho-Anh Đại Kích (Ba Mảnh Vỏ) - Chi-Anh Sauropus
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc cao 2 – 4 m, không lông; nhánh phụ song đính, dẹp. Lá có phiến bầu dục thon, dày như da, nâu đen lúc khô, gân phụ 4 – 5 cặp mảnh, cuống 2 – 3 mm. Chụm hoa đực có cọng 2 – 3 mm, lá đài 3 to, 3 nhỏ, tiểu nhụy 3. Hoa cái cô độc, lá đài 6, gần như nhau, dính nhau ở đáy, vòi nhụy chẻ hai. Nang tròn trắng.


 

Other Species Sauropus
  • Bồ ngót dị nhánh
  • Return
    Print