(MS: 5229) Tree Nhĩ đài cánh - Lepisanthes amphifolia - (Pierre) Leenh
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Bồ Hòn - Ho-Anh Nhãn - Chi-Anh Lepisanthes
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc.
Cao 2-3 m.
Lá có sóng có cánh rộng 2-3 mm; lá phụ dưới hình lá bẹ, hình tim, cao 3-4 cm; lá phụ trên dài 20-25 cm, mỏng, không lông; lá bẹ to, hình tim.
Chùm đến 40 cm; cọng hoa 8-14 mm. 5 phân. Phì quả đỏ, hình tim ngược, 2 buồng; hột 12-15 mm, đen, láng chói.


 

Return
Print