(MS: 7942) Tree Ẩn mạc rùa, Ruốt rùa - Cryptophragmium affine var. testudium - R. Ben..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Hoa Mõm Chó - Ho-Anh Ô rô - Chi-Anh Cryptophragmium
Life Form
COD - Cỏ đứng Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cỏ bò rồi đứng; thân có lông mịn. Lá có phiến bầu dục, to 8 x 4,3 cm, tròn ở 2 đầu, gân phụ 5 cặp, không lông, trừ ở gân chánh mặt trên; cuống có lông, dài 3-4 cm. Gié; hoa gắn 1 bên, bên kia có lá hoa không hoa; lá hoa 4 mm, nhọn; tiền diệp 4-5 mm; lá hoa 6,5 mm; vành trắng, môi trên 2 thùy, môi dưới 3 thùy; tiểu nhụy thụ 2. Nang không lông.

Return
Print