(MS: 8069) Tree Thiết đinh lá bẹ - Stipulata - (Wall.) Seem. ex Schum
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Dây Gắm - Lop-Anh Dây Gắm - Bo-Anh Dây Gắm - Ho-Anh Dây Gắm - Chi-Anh Dây Gắm (Gnetum)
Life Form
GOT - Cây gỗ trung bình Anh
is Fruit
No
Rare
 • IIA
 • Emergency
  Description

  Cây gỗ cao 10-20 m; cành non phủ nhiều lông màu hung vàng, sớm rụng; vỏ màu xám, nứt dọc. Lá kép lông chim một lần, dài 15-30 cm, có 7-11 lá chét hình mác hay mác rộng, đầu có mũi nhọn, đuôi tròn hay hơi tù, mép nguyên hay có răng cưa nhỏ, dài 10-35 cm, rộng 4-5 cm, gân nổi rõ ở mặt dưới, gân nhỏ rõ có lông màu hung. Lá nhỏ không có cuống. Gốc chung có 2 lá nhỏ co lại như dạng lá kèm. Cụm hoa chùm, dài 5 cm, thẳng đứng, phủ lông; cánh tràng hợp chia 5 thuỳ, mặt ngoài có tuyến; nhị đực 4, có 2 nhị dài, chỉ màu tím nâu. Quả dẹt, dài 45-55 cm, rộng 3-4 cm, phủ đầy lông màu vàng hung. Hạt có cánh mỏng, dài 5 cm.

  Other Species Dây Gắm (Gnetum)
 • Bét, Phác nang
 • Gắm cọng
 • Gấm đẹp
 • test
 • Return
  Print