Thông tin chi tiết

Phóng to hình
Phân loại khoa học
Dạng sống
Có hoa quả
Quý hiếm
Nguy cấp - NĐ32
Mô tả
Trang trước
In bài