Thông tin chi tiết

Tắc kè - Gekko gecko - Linnaeus, 1758
Phóng to hình
Phân loại khoa học
Ngành Dây Sống - Lớp Bò Sát - Bộ Có Vẩy - Họ Tắc Kè
Vị trí tìm thấy
Loài đặc hữu
Không
Quý hiếm
 • VU - (Sẽ nguy cấp) - Sách đỏ Việt Nam
 • Mô tả

   

  Các phân loài khác thuộc họ Tắc Kè
 • Tắc kè đuôi dẹp
 • Thạch sùng đuôi sần
 • Thạch sùng ngón vằn lưng
 • Thạch sùng đuôi dẹp
 • Thạch sùng bao-rin
 • Thằn lằn ngón cát tiên
 • Trang trước
  In bài