Thông tin chi tiết

Rồng đất - Physignathus cocincinus - Cuvier, 1829
Phóng to hình
Phân loại khoa học
Ngành Dây Sống - Lớp Bò Sát - Bộ Có Vẩy - Họ Nhông
Vị trí tìm thấy
Loài đặc hữu
Không
Quý hiếm
 • VU - (Sẽ nguy cấp) - Sách đỏ Việt Nam
 • Mô tả

   

  Các phân loài khác thuộc họ Nhông
 • Ô rô cap-ra
 • Nhông xanh
 • Ô rô gai
 • Thằn lằn bay đông dương
 • Ô rô vẩy
 • Thằn lằn bay đốm
 • Nhông em-ma
 • Thằn lằn bay vạch
 • Nhông xám
 • Phân bộ thằn lằn
 • Trang trước
  In bài