Thông tin chi tiết

Phường chèo xám nhỏ - Coracina polioptera -
Phóng to hình
Phân loại khoa học
Ngành Dây Sống - Lớp Chim - Bộ Sẻ - Họ Phường Chèo
Vị trí tìm thấy
Loài đặc hữu
Không
Quý hiếm
Mô tả

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các phân loài khác thuộc họ Phường Chèo
  • Phường chèo xám lớn
  • Phường chèo đỏ lớn
  • Phường chèo xám
  • Phường chèo nâu
  • Trang trước
    In bài