Thông tin chi tiết

Chim manh lớn - Anthus novaeseelandae -
Phóng to hình
Phân loại khoa học
Ngành Dây Sống - Lớp Chim - Bộ Sẻ - Họ Chìa Vôi
Vị trí tìm thấy
Loài đặc hữu
Không
Quý hiếm
Mô tả

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các phân loài khác thuộc họ Chìa Vôi
  • Chìa vôi vàng
  • Chìa vôi trắng
  • Chìa vôi núi
  • Chim manh Vân nam
  • Trang trước
    In bài