Thông tin chi tiết

Ô rô gai - Acanthosaura crucigera - Boulenger, 1885
Phóng to hình
Phân loại khoa học
Ngành Dây Sống - Lớp Bò Sát - Bộ Có Vẩy - Họ Nhông
Vị trí tìm thấy
Loài đặc hữu
Không
Quý hiếm
Mô tả

 

Các phân loài khác thuộc họ Nhông
 • Ô rô cap-ra
 • Thằn lằn bay đông dương
 • Ô rô vẩy
 • Thằn lằn bay đốm
 • Nhông em-ma
 • Thằn lằn bay vạch
 • Nhông xám
 • Rồng đất
 • Nhông xanh
 • Phân bộ thằn lằn
 • Trang trước
  In bài