Thông tin chi tiết

Nhái bầu vân - Microhyla pulchra - Hallowell, 1861
Phóng to hình
Phân loại khoa học
Ngành Dây Sống - Lớp Ếch Nhái - Bộ Không Đuôi - Họ Nhái Bầu
Vị trí tìm thấy
Loài đặc hữu
Không
Quý hiếm
Mô tả

 

Các phân loài khác thuộc họ Nhái Bầu
  • Cóc đốm
  • Nhái bầu hâymon
  • Nhái bầu becmo
  • Nhái bầu trơn
  • Trang trước
    In bài